18 Oct, 2017

Planet Gender

Planet Gender is een documentair project over gender en identiteit waarin de genderdiversiteit in onze samenleving centraal staat. Net zoals diversiteit op basis van nationaliteit, geslacht, ras, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging… bestaat er in de samenleving een verscheidenheid op basis van genderexpressie.

Estelle Slegers en Marc De Clercq namen in 2003 het initiatief om door Vlaanderen en Nederland te reizen en de verhalen van transgendere mensen op te tekenen en ze in beeld te brengen. Op twee jaar tijd werden een dertigtal personen geportretteerd.

Hoofddoelstelling is het bekend maken van het thema gender en identiteit bij een zo breed mogelijk publiek. Door de genderdiversiteit in onze samenleving op een positieve manier te belichten, zullen mensen die met hun genderidentiteit op één of andere manier verschillen van het stereotiepe vrouw-man-beeld makkelijker worden aanvaard.

Met steun van Gelijke Kansen Vlaanderen kwam er een (reizende) tentoonstelling met diverse toonmomenten. In Gent en Maastricht omkaderde diverse vormen van kunst het project. In Brussel, Amsterdam, Bremen (Duitsland), Maasmechelen  en Antwerpen was Planet Gender te gast met de tentoonstelling.

In Maastricht startte de uitwerking van het deelproject Mijn Genderidentiteit, dat uitgroeide tot een volwaardig geheel.

Planet Gender smeedt nu plannen om tien jaar later opnieuw de in 2003, 2004 en 2005 geïnterviewde mensen terug te gaan opzoeken en op basis van het verhaal van toen en nu een boek uit te geven.

Deze hernieuwde website toont de portretten uit de periode 2003-2006, houdt u op de hoogte van de loop van dit project, laat de gemaakte portretten uit de reeks Mijn Genderidentiteit zien, schets het al afgelegde parcours en geeft basisinformatie over gender en identiteit, niet alleen uit het 'westen' maar ook andere landen en dat wereldwijd.

Planet Gender wordt gerealiseerd onder de vleugels van Tra Mundi vzw.