18 Oct, 2017

Portretten 2003-2006

Cherica - April 2006

Vrienden zijn mijn beeld als man al vergeten

Cherica nam twee jaar geleden op latere leeftijd pas het besluit om met de transitie van man naar vrouw te beginnen. “Het was nu of nooit. De aanleiding was een verblijf van een half jaar in het buitenland. Het was een soort van langgerekt meditatief moment. Plots kwam alles samen.” Evident om de stap ook echt te zetten was het niet. “Ik had geen idee wat de transitie zou inhouden. Maar het is allemaal heel vlot verlopen. Vrienden zeggen me dat ik opener, communicatiever en blijer ben geworden.” Cherica leidde een betrekkelijk succesvol leven en had een macho-uitstraling. “Mensen schrokken toen ik het vertelde en ze me zagen als vrouw. Maar voor de meeste vrienden is mijn mannelijk beeld al volledig uitgewist. Het doet goed om dat te horen.”

April 2006