18 Oct, 2017

Portretten 2003-2006

Dille - Februari 2005

Een ruwe bolster maar een zoete vrucht

Dille is een gekende Gentenaar, maar een geboren Latemnaar, die zich niet in een hokje wil laten stoppen. Hij situeert zichzelf op het continuüm van vrouw tot man tussenin. “We moeten als kleine minderheden - homo’s, lesbiennes, transsekselen, travesties... - aan hetzelfde zeel trekken”, zegt hij gedreven. In het begin van 1970 trok Dille naar Antwerpen om daar aan de slag te gaan als barman. “In de bar liepen mooie vrouwen rond, die allemaal travestie waren. Ik verdiende er 300 frank per avond en 5 procent van de recette. Als ik me als vrouw zou kleden bood de bareigenaar me het dubbele. Travesties waren in.” Borstprothesen maakten zijn beeld vollediger, maar zijn weefsel stootte die na een tijd af. Daarom heeft Dille zich nooit laten opereren. Terug in Gent gaf hij het travestie-zijn vanaf 1983 op de vernieuwde Gentse Feesten een gezicht. Hij heeft in die zin de baan geëffend voor de anderen. In 2000 zette Dille na 18 jaar een punt achter het zelf organiseren van shows. “De kwaliteit in het travestiespektakel is jammer genoeg erg achteruit gegaan”, voegt hij er mijmerend aan toe. Dille speelt geen rol zoals Madame de Coeur-Brisé. Dille ís gewoon Dille, is dat altijd gebleven en zal dat altijd blijven: “Er is niets verkeerd aan om travestie te zijn.”

Februari 2005